Khối văn phòng công ty

Hình ảnh hoạt động Công ty

Ngày đầu triển khai Dự Án Saigonres Plaza

Đánh sàn công viên tại Dự Án

Tiệc liên hoan công nhân tại Dự Án

Đánh sàn định kỳ tại Dự Án